• +6018.258.7768

    24/7 phone assistance

  • Free Delivery

    orders over RM200

  • [email protected]

    for any enquiries

Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Member Register

Ready to get best offers? Let's get started!

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Penasihat Syariah - Perbadanan Islam Johor (PIJ)

Perbadanan Islam Johor, yang dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Johor (PKEINJ) telah diperbadankan pada 6 Mei 1976 di bawah Enakmen Bil.1 1976 oleh Kerajaan Negeri Johor yang bertanggungjawab untuk membangun, memulakan, memudahkan dan mentadbir pembangunan tanah, pertanian, perumahan, perlombongan, industri dan perdagangan, dan perkhidmatan sampingan seperti pelaburan ekuiti, pendidikan dan penyelidikan, untuk pembangunan ekonomi umat Islam di Johor.

Visi - Menjadi entiti korporat yang cemerlang dan maju dalam perkembangan sosio-ekonomi dan rohani umat Islam di Johor berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Misi - Untuk memastikan bahawa bantuannya memenuhi objektif sasaran dan perkhidmatan yang diberikan adalah lancar dan cekap. Untuk maklumat lanjut, sila layariwww.pij.gov.my

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

JAKIM, yang dahulunya digubal sebagai Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) pada tahun 1968 di bawah naungan Majlis Raja-Raja Melayu, kemudiannya ditubuhkan pada tahun 1974 sebagai Jabatan Agama dalam Bahagian Jabatan Perdana Menteri yang dikenali sebagai Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS), telah disusun semula ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 1 Januari 1997.

Memandangkan perkembangan ekonomi negara maju ke arah mencapai status Negara Terbangun, JAKIM telah diberi kuasa untuk mengawasi perkembangan sosio-ekonomi umat Islam di Malaysia di samping tanggungjawab keagamaannya meliputi bidang perundangan, perancangan, penyelidikan, fatwa, halal dan komunikasi ; pembangunan manusia dan komuniti, urusan keluarga, media dan cetakan; pentadbiran, da'awah dan inisiatif strategik.

Visi - Untuk menerajui kecemerlangan dalam pentadbiran urusan Islam di Malaysia. Misi - Memimpin transformasi pentadbiran urusan Islam yang dinamik dan strategik. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.islam.gov.my.